Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Propozice‚ poplatky

 

  

 

 

 

C.K. okresní FITMALL.CZ futsalová liga Nová Bystřice

 

 

http://www.futsal-jhliga.snadno.eu

 

      

  

 

 

Okresní komise futsalu – FIFA  Jindřichův Hradec

 

 

 

Soutěžní ročník 2012 – 2013

 

PROPOZICE

 

1) Pořadatel:     FC Roztrhtrenky Nová Bystřice (dále jen RTNB).

 

2) Výkonný výbor:     v pravomoci RTNB je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo na případné změny. Svá rozhodnutí přenáší na futsalové oddíly buď přímo, nebo prostřednictvím vedoucích mužstev, kteří hájí zájmy klubů na půdě OKF FIFA Jindřichův Hradec.

                        člen VV OKF FIFA (předseda KR) : Miroslav NÁPRAVA      723 440 731

                        člen VV OKF FIFA (předseda DK) : Marek KLÍPA     723 426 503

                        člen VV OKF FIFA (pokladník RTNB) : Milan DANIEL     606 299 373

                        člen VV OKF FIFA (sekretář, koordinátor soutěží) : ROMAN PIŠNÝ     602 934 467

 

3) Termíny:     přesné termíny a rozlosování soutěže budou umístěné na web OKF FIFA JH (http://www.futsal-jhliga.snadno.eu), výsledky a komentáře k zápasům budou zveřejňovány v deníku Jindřichohradecký deník a na webu http://www.ventilator.websnadno.cz/Futsal-FIFA.html

 

4) Hřiště:    všechna utkání základní části v tělocvičně v Nové Bystřici, zápasy play-off v městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.

 

5) Účastníci:     mužstva hrají v základní části dvoukolově každé s každým. Seznam mužstev soutěže ve futsalu 2012/2013 bude zveřejněn společně s hracím systémem na webu OKF FIFA JH a Jindřichohradeckém deníku. V případě, že některé mužstvo svou účast odřekne, může být před začátkem soutěže nahrazeno novým mužstvem. Rozhodnutí je plně v kompetenci RTNB, avšak dle předem stanovených kritérií.

 

6) Podmínky účasti:     mužstva musí mít soupisku zaregistrovánu u sekretáře VV OKF FIFA. Startovné pro každý tým je 5 000,- Kč. Skládá se z nákladů na pronájem haly, nákup míčů, nákladů a odměny sekretáře, úhrady a cestovné rozhodčím, nákup cen. Startovné musí družstva zaplatit do čtvrtka 22. listopadu 2012 hotově k rukám pokladníka Milana Daniela, případně zaslat na bankovní účet: 211224944/0300, přičemž ve „Zprávě pro příjemce“ je nutné uvést název mužstva.

 

7) Soupisky:     soupiska s názvem mužstva musí obsahovat nejméně 8 hráčů, maximální počet není omezen. Tři řádně a čitelně vyplněné soupisky (jedna pro sekretáře VV OKF FIFA, druhá pro vedoucího mužstva, třetí pro předsedu KR) odevzdá vedoucí mužstva před začátkem soutěže. Soupiska obsahuje: • příjmení a jméno hráče; • datum narození; • název fotbalového klubu, v němž je registrován; • hrací post; • podpis zástupce a případné razítko klubu; • razítko, podpis sekretáře VV OKF FIFA.

 

8) Doplnění soupisky:     zástupce mužstva se dostaví se soupiskou, kterou chce rozšířit o nového hráče, k Miroslavu Nápravovi pro potvrzení. Soupisku lze doplnit o libovolný počet hráčů. Termín uzávěrky soupisek je do 31. ledna 2013 včetně.

 

9) Náležitosti mužstva: • sada jednotných dresů s čísly;   • sada náhradních dresů odlišné barvy od sady první (možno i rozlišovací dresy);   • kapitán musí být viditelně označen páskou;   • soutěže se mohou zúčastnit hráči starší 15 let;   • v play-off mohou nastoupit pouze hráči, kteří v základní části odehráli alespoň 4 zápasy, • pakliže je v soutěži mužstvo s označením „B“, pak mohou za tento tým v každém zápase nastoupit maximálně 4 hráči ze soupisky mužstva „A“.

 

10) Cestovné:     každé mužstvo cestuje ke všem zápasům na vlastní náklady.

 

11) Pojištění:     ti hráči a jejich kluby, kteří odevzdali soupisku s platnými rodnými čísly, a podali přihlášku do SK Union Jindřichohradecka jsou pojištěni hromadně u České Kooperativy, neboť jsou zároveň členy ČSTV, který toto pojištění sjednává. Ostatní hráči nejsou pojištěni a hrají na vlastní riziko!

 

12) Povinnosti mužstev:     dostavit se k utkání přesně podle stanoveného rozpisu, čekací doba je 5 minut + 5 minut po telefonické domluvě s rozhodčím. Při prezentaci předložit řádně vyplněnou a potvrzenou soupisku mužstva. Prezentace se provádí vždy 10 minut před prvním utkáním mužstva. Za nedostavení se včas k zápasu je mužstvu kontumován zápas. V průběhu soutěže každé mužstvo drží službu podle předem stanoveného rozpisu soutěže. Služba se skládá z 2 časoměřičů a jednoho asistenta rozhodčího. Za neúčast bude mužstvo pokutováno částkou 100,- Kč za každého nezúčastněného. Služba se rovněž stará o správné vyplnění „Zápisu o utkání“! Služba do „Zápisu o utkání“ uvádí krátký komentář o zápasu pro média! Mužstvo, které je potrestáno finančně musí pokuty a poplatky uhradit nejpozději 10 minut před začátkem jeho nejbližšího utkání. V případě neuhrazení částky bude mužstvu zastavena činnost podle DŘ!

 

13) Technická ustanovení:   hraje se podle pravidel FIFA FUTSAL 4+1. Nejpodstatnějšími ustanoveními je:

•  k utkání nastoupí 4 hráči + 1 brankář a náhradníci na lavičce, střídá se během hry (hokejově), •  brankář musí rozehrávat míč do hry výhozem z ruky.

•  míč do hry z pomezní čáry se uvádí kopem ze země.

•  vyloučeného hráče mužstvo nahradí po 2 minutách čistého času oslabení jiným hráčem,  •  vyloučený hráč nesmí nastoupit minimálně v jednom následujícím utkání svého mužstva.

•  hrací doba 2x15 min. hrubo-čistého času, přestávka mezi poločasy 5 minut. Mezi zápasy rovněž maximálně 5 minut.

•  brankář smí chytat přihrávku do ruky pouze od kolen výše, ale nesmí mít míč v držení na své polovině rukou ani nohou déle než 4 vteřiny.     •  kontumace je 0:5.    •  nejlepší mužstva získají ceny a trofeje věnované partnerem soutěže „firmou FITMALL.CZ“. Vítěz základní části získá trofej "Mistr České Kanady". Vítěz play-off získá titul „Přeborník Jindřichohradecka FITMALL.CZ 2012/2013“. Vítěz soutěže fair-play získá prémii 1000,- Kč (součet základní část + play-off)   •  v každém poločase se načítají akumulované fauly a při šestém a každém dalším faulu je zahráván kop z místa přestupku (pokud je blíž než 10 metrů) nebo z desetimetrové vzdálenosti vždy bez zdi z hráčů.   •  v utkání nesmí klesnout počet zbývajících hráčů mužstva na hřišti 2 + 1.

 

14) O konečném pořadí v soutěži rozhoduje:    1. počet bodů;  2. vzájemný zápas;  3. rozdíl skóre;  4. vyšší počet nastřílených branek;  5. podíl skóre;  6. pořadí v soutěži fair-play, 7. los. V případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium mini tabulky jejich vzájemných zápasů opět podle bodů 1 až 6 těchto propozic.

 

15) Rozhodčí:     všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu, kteří budou nominováni KR OKF FIFA. Vyškolení rozhodčích provádí KR. Odměna vyškoleného rozhodčího činí 70,- Kč za odpískané utkání. Na každý turnaj budou delegováni alespoň 2 rozhodčí. Cestovné je stanoveno na 200,- Kč – pouze jedno auto. Pravomoc rozhodčího je dána pravidly, začíná v okamžiku, kdy vstoupí na hrací plochu. Jeho pravomoc trestat se vztahuje i na přestupky při dočasném přerušení hry nebo v době, kdy je míč ze hry. Rozhodnutí rozhodčího o skutečnostech, souvisejících s hrou jsou konečná, jmenovitě pokud jde o výsledek hry. Rozhodčí je povinen zaznamenat v zápise o utkání všechny okolnosti ovlivňující výši poplatků za přestupky proti propozicím. Pokud se nedostaví delegovaní rozhodčí, mohou se mužstva dohodnout na rozhodčím – laikovi (tomu také přísluší náhrada 70,- Kč za zápas).

 

16) Materiální zabezpečení:     •  každému mužstvu se doporučuje dostavit se k utkání s 1 ks míče č. 4 se sníženým odskokem. O způsobilosti míče rozhodne hlavní rozhodčí.     •  po skončení každého zápasu je kapitán mužstva povinen podepsat „Zápis o utkání“.     •  za peníze a jiné cenné věci nebude brána zodpovědnost.

 

17) Protesty:     veškeré protesty se píší stručně, čitelně a srozumitelně do „Zápisu o utkání“, a to nejpozději 15 minut po ukončení zápasu, a sice s vkladem 200,- Kč. Protest vyřeší sekretář VV OKF FIFA ve spolupráci s vedením soutěžena svém nejbližším společném zasedání a o výsledku musí zúčastněné strany neprodleně informovat. V případě, že mužstvo nezaplatí vklad 200,- Kč, STK OKF protest neřeší.

 

18) Systém soutěže:     za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Prvních 8 mužstev postupuje do play-off. Vítěz získává právo postupu do baráže o divizi.

 

19) Disciplinární tresty:     disciplinární tresty se řeší na DK, hned po odehraném dvoukole.

     A -  pokud mužstvo nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu (čekací doba není) z jakýchkoliv důvodů, prohrává toto mužstvo kontumačním výsledkem 0:5.

     B -  pokud nastoupí za mužstvo hráč, který není na soupisce, prohrává toto mužstvo kontumačním výsledkem 0:5.

     C -  mužstvo, které se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k turnaji, prohrává všechna utkání daného turnaje kontumačními výsledky 0:5 a vedoucí mužstva je povinen do 5 dnů oznámit STK OKF důvod neúčasti.

     D -  mužstvo, kterému budou kontumována 4 utkání z důvodu neúčasti, bude z celé soutěže vyloučeno a jeho výsledky kontumovány, či bude postupováno jinak, dle DŘ pravidel futsalu FIFA.  V případě prokázání zásahu vis major (živelná pohroma, havárie) rozhodne o pokračování mužstva v soutěži VV OKF. V případě vyloučení, či nepokračování klubu v soutěži startovné propadá.

     E -  mužstvo, potrestané 1 kontumační prohrou, je zároveň pokutováno 200,- Kč.

     F -  na celou soutěž OKF se vztahuje DŘ futsalu.

     G -  disciplinární tresty se budou řešit na DK spolu s KR ihned po zápase nebo po skončení hracího dne.

 

20) Červená karta:     o trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne na základě zprávy rozhodčího a dalších podkladů DK OKF. Minimálním trestem je zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání a finanční pokuta pro klub ve výši 100,- Kč. O trestu v průběhu hracího dne rozhoduje rozhodčí, který je povinen o tom v „Zápise o utkání“ informovat DK OKF. V případě, že hráč obdržel druhou červenou kartu, je minimálním trestem zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání a finanční pokuta pro klub ve výši 200,- Kč. Stejně se postupuje i u třetí obdržené červené karty (3 soutěžní utkání STOP a 400,- Kč pokuta).

 

21) Žlutá karta:    za 4 žluté karty je hráči automaticky zastavena činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a finanční pokuta pro klub ve výši 100,- Kč. V případě, že hráč obdržel osmou žlutou kartu, je mu automaticky zastavena činnost na 2 soutěžní utkání a finanční pokuta pro klub ve výši 200,- Kč. Stejně se postupuje i u dvanácté obdržené žluté karty (3 soutěžní utkání STOP a 400,- Kč pokuta). Veškerou evidenci karet je povinen sledovat vedoucí mužstva.

 

22) Ostatní ustanovení:     maximální povolený počet cizích státních příslušníků na soupisce není stanoven. Start hráčům velkého fotbalu je povolen bez omezení. Pokud v soutěži startuje mužstvo s označením „B“, pak je povinností vedoucího týmu odevzdat spolu se soupiskou týmu „B“ (3x) v trojím provedení také soupisku mužstva „A“, která je potvrzena vedením soutěže, v níž tým „A“ působí. Na všechny oddíly soutěže se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou DŘ futsalu.

 

Tyto propozice schválil VV OFK FIFA na svém zasedání dne 8. listopadu 2012 a tímto dnem vstupují v platnost.

 

 

 

 

 

 
 

„Pohár FAČR 2012“ – okresní kolo

 

PROPOZICE

 

 

Všechna utkání se budou hrát v tělocvičně v Nové Bystřici.

 

Okresní kolo „Poháru FAČR“ se bude konat v neděli 27. listopadu 2011.

 

Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. listopadu 2011 v 12:00 hodin. Do soutěže budou zařazena všechna přihlášená mužstva.

 

Systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených mužstev.

 

Mužstva hrají s kádrem, který mají uveden na soupisce pro C.K. ligu. Startovné, ze kterého bude hrazeno cestovné a výkon rozhodčího, koupě trofeje a míče, je stanoveno 400,- Kč. Vedoucí mužstva částku uhradí až před začátkem turnaje v místě konání.

 

Do soutěže se mohou přihlásit i týmy, které nejsou přihlášené do C.K. ligy 2011/2012. To znamená, že se mohou přihlásit i fotbalové týmy nebo „týmy takzvaně z ulice“. Týmy, které jsou přihlášené do C.K. ligy, mohou své sestavy rozdělit na týmy A, B případně C.

 

Přihlášky přijímá sekretář VV OKF futsalu FIFA J. Hradec Roman Pišný prostřednictvím e-mailu RomanPisny@seznam.cz nebo SMS zaslané na mobil: 602 934 467. Do přihlášky stačí uvést, že se jedná o závazné přihlášení týmu (název, jméno vedoucího, kontakt – mobil). Mužstvům, která nejsou přihlášena do C.K. ligy, bude obratem zaslán formulář soupisky.

 

Góly a body z „Poháru FAČR“ se celkům a hráčům nezapočítávají do statistik C.K. ligy. Žluté a červené karty z „Poháru FAČR“ se týmům a hráčům zanášejí i do statistik C.K. ligy. Zároveň se do C.K. ligy hráčům i celkům přenášejí disciplinární tresty.

 

O konečném pořadí ve skupinách rozhoduje:    1. celkový počet bodů;  2. vzájemný zápas mužstev se shodným počtem bodů;  3. rozdíl skóre;  4. vyšší počet nastřílených branek;  5. podíl skóre;  6. dodatečné exekuce penalt (3 penalty). V případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium mini tabulky jejich vzájemných zápasů opět podle bodů 1 až 5 těchto propozic, v bodě 6. jsou penalty nahrazeny losem.

 

Za vítězství se uděluji 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Vítěz získává pohár do trvalého držení a postupuje do krajské části „Poháru FAČR“.

 

Hráč, který v zápasech „Poháru FAČR“ obdrží červenou kartu, nesmí nastoupit v následujícím utkání svého mužstva. Disciplinární potrestání ovšem může být i vyšší, a sice dle rozhodnutí DK a KR, která bude v průběhu „Poháru FAČR“ zápasům přítomna. Na celou soutěž OKF se vztahuje DŘ futsalu FIFA na celou soutěž OKF se vztahuje DŘ futsalu.

 

Není-li jinak uvedeno, pak pro okresní kolo „Poháru FAČR“ platí propozice C.K. ligy 2011/2012. Na všechny oddíly soutěže se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou DŘ futsalu.

 

Povinnosti služby

 

 1. Být včas v místě konání zápasů v plném počtu (2 časoměřiči + 1 asistent hlavního rozhodčího = 3 lidi), a sice aspoň 30 minut před zahájením zápasu, kterým začíná služba.

 

 1. Dbát na řádné vyplnění „Zápisu o utkání“
 • vyplnit vše v hlavičce „Zápisu o utkání“ (datum, číslo utkání, rozhodčí, asistent, zapisovatelé)
 • provést kontrolu hráčů v „Zápise o utkání“ podle soupisek
 • řádně vést v „Zápisu o utkání“ počet akumulovaných chyb, branek, karet, časové údaje, průběžný výsledek
 • do „Zápisu o utkání“ psát čitelně a srozumitelně
 • dát „Zápis o utkání“ podepsat kapitánům obou týmů před a po utkání
 • dát „Zápis o utkání“ podepsat rozhodčím a asistentu rozhodčího
 • nechat možnost kapitánům obou týmů, aby do „Zápisu o utkání“ stručně vyjádřili hodnocení, názor a připomínky k průběhu zápasu
 • uvést do „Zápisu o utkání“ vlastní stručné hodnocení utkání ve formě krátkého referátu pro média
 • při vyloučení hráče dbát na to, aby rozhodčí v „Zápisu o utkání“ popsal přestupek a zároveň navrhl disciplinární komisi způsob a výši následného potrestání

 

 1. Obsluhovat časomíru, při vyloučení hráče měřit správně i dvouminutový trest

 

 1. Při čtvrté akumulované chybě hráče upozornit rozhodčího, aby udělil žlutou kartu, upozornit i kapitána, že při páté akumulované chybě bude hráč vyloučen (bude mu udělena červená karta, ale tým nebude potrestán dvouminutovým trestem, hráč ovšem musí povinně střídat a dále již nesmí do zápasu zasáhnout – nesmí ani zůstat v prostorách konání zápasu!)

 

 1. Před a po konání hracího dne uklidit v hale a zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Ranní služba odinstaluje basketbalové koše a nainstaluje branky. Odpolední služba vrátí zpět basketbalové koše a odklidí branky. Služba bude k dispozici správcové sportovní haly.

 

Sazebník poplatků

 

Startovné                                                          5000,-Kč

 

Dopsání hráče na soupisku                               100,-Kč      (za jednoho hráče)

 

Neúčast zástupce mužstva ve službě                 100,-Kč      (za každého chybějícího)

 

Protest                                                                 200,-Kč      (vratná částka při uznání protestu)

 

Kontumace                                                         200,-Kč

 • za nedostavení se včas k utkání
 • za nastoupení hráče, který není na soupisce
 • za neúčast mužstva na zápase

 

Červené karty

 • první                                                         100,-Kč
 • druhá                                                        200,-Kč      (u stejného hráče)
 • třetí                                                           400,-Kč      (u stejného hráče)

 

Žluté karty

 • čtvrtá                                                        100,-Kč
 • osmá                                                         200,-Kč      (u stejného hráče)
 • dvanáctá                                                   400,-Kč      (u stejného hráče)

 

 

 

TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek